Mirror

Mirror

Mirror

Bespiegelende activiteiten bij kunst en educatie

Joseph Beuys (1921-1986) beschouwde tijdens zijn docentschap aan de Academie in Düsseldorf educatie als een kunstwerk. De les was voor hem een performance, vergelijkbaar met een ‘teaching object’. Onderzoek was voor hem een artistieke activiteit in een formele of informele educatieve ruimte.
Ook Vital Muylaert handelt vanuit dezelfde geest van onderzoek, kunst en educatie tijdens zijn reflecterende of bespiegelende activiteiten bij kunst en onderwijs.

Was betrokken bij verschillende onderzoeksprojecten zoals:

  • Gent5akkoord Buitenschools kunstonderwijs In Vlaanderen en Nederland (Cultuurnetwerk Nederland Utrecht (2002-2003)
  • Bamford – onderzoek: ‘Kwaliteit en consistentie. Kunst- en cultuureducatie in Vlaanderen (Eindrapport 2007)
  • Projectonderzoek ‘Cultuur in de Spiegel – Vlaanderen’.

Artistieke bespiegelingen in educatieve contexten vormen het uitgangspunt van onderzoek
cultuur in de spiegel. Voor meer informatie over dit onderzoeksproject kan u terecht op www.cultuurindespiegel.be (Referentie: Vermeersch, L., Vandenbroucke, A., De Backer, F., Lombaerts, K., & Elias, W. (2014). Cultuur over cultuur. Cultuurreflectie in de ontwikkelingsdoelen en eindtermen van het Vlaamse basis- en secundair onderwijs. In opdracht van CANON Cultuurcel. Leuven – Brussel: HIVA-KULeuven – Vrije Universiteit Brussel (Eindrapport 2016). http://canoncultuurcel.be/cultuur-de-spiegel

Het uitgangspunt van het onderzoeksproject Cultuur in de Spiegel – Vlaanderen is de cultuurtheorie van Prof. dr. Barend van Heusden van de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn publicatie “Cultuur in de Spiegel, naar een doorlopende leerlijn cultuuronderwijs”, het zogenaamde “zwarte boekje”, zet hij de theorie uiteen. Lees meer: ‘Cultuur in de Spiegel – Nederland’.
http://www.cultuurindespiegel.nl/