Meander

20.05.2017 tot 28.05.2017
Dubbeltentoonstelling op de binnenkoer en in het zomeratelier van ’t HOF – Kastel

Meander

Ode aan de Schelde, ode aan de kronkels van het leven

De meander van de Schelde ter hoogte van Kastel heeft in het verleden al menig woordkunstenaar geïnspireerd. Emiel Verhaeren, Filip De Pillecyn en Herman Brusselmans gebruiken in hun werken deze typische locatie .

Ook beeldend kunstenaars Willy Peeters en Vital Muylaert zijn onder meer in hun recent werk geïnspireerd door water en varen. Ze organiseren vanuit dit vertrekpunt een dubbeltentoonstelling aan de grootste bocht van de Schelde.
Een meander is een lus in de loop van een natuurlijke rivier. Die lus ontstaat door het sneller stromende water in de buitenbocht dat grond wegspoelt en die aan de andere zijde afzet.

Beide kunstenaars verbeelden op hun eigengereide manier dit gegeven en laten de bezoekers de rimpelingen van het leven ervaren. Net als bij de rivier laat het verleden ook bij ons zijn sporen na: soms zichtbare erosie, soms onzichtbaar genesteld onder de waterlijn.

Ieder van ons stippelt een weg uit, maakt keuzes. Blijven we aan de kant staan, laten we ons meevoeren door de stroming of wringen we ons in allerlei bochten? Staan we aan het roer van ons leven of slaan we op drift? Mensen evolueren en zijn – net zoals de getijdenwerking- constant in beweging. Leeftijd, ervaring en zelfs de actualiteit brengen een wisselend perspectief.
Deze tentoonstelling is een tastbare ooggetuige van het leven, nooit rechtlijnig en met het nodige nuances.

Rest nog de vraag: “De veerman of mensen achter de dijk, voor wie is het zinneloze zeilen?”

Meer info: evenement ‘Meander’