Erfgoed

Door de eeuwen heen heeft de Schelde een belangrijke invloed gehad op het leven in Moerzeke-Kastel en de activiteiten die er plaats vonden. Het terugdringen van de Schelde van riviervlakte tot zijn huidige bedding was hierbij essentieel. Op dit ogenblik wordt een deel van de Kastelse polders Wal en Zwijn via uitvoering van het Sigmaplan zelfs teruggegeven aan de getijdenstroming van de Schelde.

Meer info: http://www.sigmaplan.be/

Historiek van de inpoldering

Vermoedelijk vanaf 1257 stapte de abdij van Hemiksem in het inpolderingsproject. De monniken exploiteerden een vrij groot gebied in Kastel, waarvan het bezit hen in 1259 werd bevestigd en bouwden er een grote omwalde uitbating op ‘Het Sandt van Gastelle’ . Bij hun werkzaamheden werden de monniken bijgestaan door lekenbroeders, maar het indijken gebeurde ook door ‘inwijkelingen’ afkomstig van o.m. Hulst, Hingene, Ruisbroek, Baasrode, het Waasland.

Dijk detail

 

Tussen de hoger gelegen (en zandige) gebieden van Kastel en Moerzeke werd een verbindingsweg gemaakt, die rond 1260 de vorm kreeg van een dijk, toen genaamd ‘Gau-Dijck’ of ‘Gaudyck’ , thans ‘Gaudijk’. Het gebied tussen deze dijk en de Schelde werd ingedijkt door particulieren, al of niet in opdracht van de Heer van Moerzeke, die voor een deel ook eigenaar was.

De dijk liep van het bebouwde centrum van Moerzeke tot huidige Pannestraat van Kastel.

De Gaudijk en de Warande (park, konijnrijk jachtgebied of wandeldreef) vormen deels de grens van het huidige domein ’t HOF van Muylaert.

Abts Broeck